Usluge

Ponosni smo na činjenicu da naše usluge koriste klijenti koji variraju od najvećih međunarodnih kompanija do najmanjih obrta. Za nas je svaki klijent jednako važan bez obzira na njegovu veličinu.

Nazad

Vlastito Info rješenje za sustave upravljanja – Vođenje sustava bez papira

Ponuda Informatičkog Rješenja: Q-communicator ™

Vlastito Info rješenje za sustave upravljanja – Vođenje sustava bez papira

MODULI PROGRAMA (ukupno: 41 modul)
KOMUNIKACIJE: LISTA ZADAĆA, NOTESI I BILJEŠKE NA EKRANU SVAKOG KORISNIKA
Svaki korisnik ima na ekranu Listu dodjeljenih mu zadaća sa ostalim zadacima proizišlim iz ostalih modula. Pored toga na raspolaganju mu je i jedinstveno uređeni kalendar za pregledom rezervacija dvorana za sastanke, voznog parka i ostalih sredstava.

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA, KOMUNIKACIJE
Organizacijska shema Društva, Opisi radnih mjesta, Izobrazbe, Obavezni pregledi zaposlenika, Evidencija prisutnosti na radu, Zadaci po osobama, Zapisnici sa sastanaka sa zadacima, Sistem aktivnih poruka, Praćenje bilješki (elektronički PostIt)

UPRAVLJANJE MATERIJALNIM RESURSIMA
Održavanja, Tehnički pregledi, Zakonski zahtjevi za pregledom opreme, Rezervacije materijalnih resursa (dvorane, vozni park, oprema), Upravljanje voznim parkom (utrošak goriva, tehnički pregledi), Baždarenje mjerno ispitne opreme

PLANIRANJE
Budget plan, Godišnji ciljevi i zadaci, Opći i pojedinačni ciljevi sustava upravljanja Q/E/S

UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA
Snažan modul za upravljanje dokumentima sa distribucijskim listama. Vođenje evidencije izmjena dokumenata. Upravljanje i distribucija vanjskih dokumenata. Urudžbeni zapisnik. Jednostavan link na dokumente. Moguće povezivanje dokumentacije sustava i vođenje iste u elektroničkom obliku. Elektronička pohrana dokumenata sustava i ostalih zapisa (certifikati, atesti,…)

CRM – MODUL ZA PRAĆENJE KUPACA
Zadovoljstvo Kupaca, Analize, CRM modul, Reklamacije Kupaca

PRAĆENJE DOBAVLJAČA
Mjerenje kvalitete isporuka, Odobreni dobavljači, Reklamacije dobavljačima

ZAŠTITA NA RADU
Izobrazbe, Vatrogasni aparati, Zaštitna oprema, Atesti zaštitne opreme, Redovito održavanje, Atesti naprava

ALARMI / KALENDAR
Alarmi su postavljeni (na zadužene osobe) na sve zakonske i ostale obveze pregleda, održavanja i nadzora kako ljudskih tako i materijalnih resursa uz jedinstveni transparentni kalendar sa Managerom zadataka (task manager) za cijelu Organizaciju (Desktop za radnim zadacima za svakog korisnika aplikacije).

SPECIFIČNI ZAHTJEVI SUSTAVA UPRAVLJANJA
Gore navedeno upravljanje dokumentima i zapisima, Praćenje zakonskih zahtjeva, Interni Auditi Plan- izvedba -zaključci, Nesukladnosti, Popravne i Zaštitne radnje, Upravina ocjena (sami kreirate Upravinu ocjenu sa ulaznim podacima ovisno o tome koji(e) sustav(e) imate 9/14/18), Umjeravanje opreme, Praćenje zadovoljstva Kupaca, Izobrazbe, Ciljevi kvalitete, okoliša i sigurnosti, Komunikacije – Zapisnici sa sastanaka.

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM
Praćenje utrošaka resursa, Zakonski zahtjevi, Mjerenje Emisija, Opći i pojedinačni ciljevi, Pohrana dokumentacije (npr.: Sigurnosno tehničkih listova), Evidencija izobrazbi, Umjeravanje opreme

SIGURNOST: PROGRAM SADRŽI NAJMODERNIJE ALATE ZA SIGURNOST: PRAVA PRISTUPA, READ/WRITE PRAVA, DELETE Log

Informatičko Rješenje (maske za unos, zapisi, izvještaji):

GRUPA MODULA 1: Resursi Društva (ljudski, materijalni, Oprema, Održavanje, Zaštitna oprema)

Napomena: Ugrađeni aviti). Rezervacija resursa (npr: vozni park, dvorana za sastanke, grafoskopi)

GRUPA MODULA 2: Upravljanje dokumentima, Evidencija distribucije, Evidencija računa

Napomena: Organizacija dokumentacije po željenoj hijerarhiji (tzv. Bibliotekama –n nivoa), U/I pošta,

GRUPA MODULA 3: Komunikacija i suradnja, Poslovni Partneri, Zapisnici sa sastanaka, poruke bilješke

Napomena: Ugrađen snažan modul za praćenje Poslovnih partnera (CRM) + Ocjenu dobavljača

GRUPA MODULA 4: Zadaci, Projektni zadaci, Kalendari, Ocjene, Planiranje, Ciljevi kvalitete i okoliša, Auditi, Nesukladnosti, Popravne i zaštitne radnje, Upravljanje Okolišem

Napomena: Auditi prema zahtjevima svih normi ISO 9001/ISO 14001/ ISO 18001

GRUPA MODULA 5: Nesukladnosti, Popravne i zaštitne radnje, Upravljanje Okolišem, Vođenje reklamacija kupaca i dobavljačima, Godišnja ocjena dobavljača, Upravina ocjena

Napomena: Praćenje emisija u okoliš, Praćenje utroška energenata i prirodnih resursa.

O informatičkom rješenju:

Informatičko riješenje pokriva niz poslovnih procesa te većinu zahtjeva sustava upravljanja usklađeno sa ISO 9001/14001/18001 kvalitetom/okolišem/sigurnošću na radu:
– Razvijeno tijekom našeg 15-godišnjeg bavljena konzaltingom na uvođenjima sustava upravljanja 9/14/18, (Upravljanje poslovnim procesima)
– Naravno – nije ograničeno na Organizacije koje imaju i/ili planiraju uvesti neki od sustava upravljanja (9/14/18),
– Nastajalo paralelno sa zahtjevima naših Kupaca za smanjenjem obujma dokumentacije te zahtjeva norme za procesnom upravljanju,
– Uspješno „drži“ certifikat ISO 9001/14001 te veliki dio 18001-OHSAS, a pokriva i ostale segmente Vašeg poslovanja koje nismo zatekli u drugim poslovnim aplikacijama – imamo pozitivna iskustva sa svim certifikacijskim agencijama koje posluju u Hrvatskoj,

Osnovni paket sadrži sve neophodne module za informatičku podršku pri uspostavi i održavanju Sustava upravljanja, bez obzira da li Organizacija ima/nema uspostavljen ili certificiran sustav.

Uključeno je i praćenje zakonskih zahtjeva iz područja okoliša i zaštite na radu.

Osnovni paket u uporabi je već cca 7 godina u pedesetak tvrtki različitih djelatnosti i kompleksnosti (od proizvodnih, veletrgovina, informatičkih, prijevozničkih, prehrambenih, građevinskih, servisnih, i sl.) i pokazao se vrlo uspješnim, naročito tijekom svakodnevnog rada, te prilikom ponovnih provjera od strane certifikacijskih tijela.

Osnovni paket nastao je tijekom našeg timskog rada i konzultacija sa našim klijentima kako bi im olakšao, pojednostavio rad.

Kupnjom programa niste kupili aplikaciju za koju se nitko ne brine. Naši Kupci su naša trajna obaveza. Naš proizvod kontinuirano poboljšavamo te Vam nudimo trajnu podršku i upgrade na nove verzije koje realiziramo na mjesečnoj bazi putem Internet podrške, bez skupih dolazaka i gubitka Vašeg i našeg vremena.

Za IR gotovo da i nije potrebna izobrazba (moduli su logično postavljeni, te nemamo upita od Klijenata za izobrazbom), mada su korisničke upute za svaki modul sastavni dio programa.

Informatičko rješenje zahtjeva SAMO slijedeću instalaciju na svakom računalu: OS: Windows XP / Vista / Windows 7 Nema kupovine bilo kakvih ostalih licenci i/ili troškova!

Prednosti ovakovog vođenja sustava:

 • Trenutno najnaprednije programsko okruženje i alati: .NET, WEB aplikacija, obrada slika u pojedinim modulima, scan dokumenata, povezivanje dokumenata bilo kojeg tipa, Pri izradi programa koriste se najmoderniji alati na tržištu, „autoadaptivni“ niz pregleda (ekranskih prikaza) Korisnik kreira sam,
 • Komunikacija unutar firme dignuta na jedan viši nivo. Lista zadaća, Bilješke, Notesi zapisnici sa sastanaka su transparentni i uvijek aktivni. Mailovi kao način komunikacije pokazali su se nedovoljno učinkovitima.
 • Procesni pristup, moguć istovremeni mrežni rad više korisnika, rasterećenje Q/E/Safety managera unutar firme – raspodjela i transparentost obveza unutar firme,
 • Centralizirani nadzor izvršenja, planova, programa i ciljeva,
 • Ured bez papira, smanjenje papira u uredima i do 30%, (po pokrivenim točkama i zahtjevima normi smanjenje je i 99% – printa se samo ono što se mora printati),
 • Svima zainteresiranima su sve potrebne informacije „pri ruci“,
 • Nema pamćenja obveza, zadaća, rokova, izvršenja,
 • Brža i lakša uspostava/održavanje Vašeg sustava upravljanja kvalitetom/okolišem,
 • Velika pouzdanost (do sada nismo imali niti jednu reklamaciju na rad instaliranih rješenja),
 • Mogućnost naknadnog lakog proširenja zbog modularnog principa,
 • Pojedini moduli mogu se instalirati na server, osobna računala ili prijenosna računala, tako da podatke možete upisivati, prezentirati na različitim mjestima nezavisno od mjesta bazne instalacije (npr. prezentacije van društva i sl.),
 • Omogućen rad sa udaljenih lokacija (poslovnih jedinica)
 • Lako backupiranje baze podataka (jednostavnim kopiranjem na CD ili drugo računalo),
 • Jednostavna instalacija i obuka korisnika (uključena u cijenu paketa),
 • Elektronički obrasci identični su izrađenim obrascima te ovjereni od svih certifikacijskih agencija,

Poziv na prezentaciju:

Program je namijenjen onima koji žele učinkovito pratiti svoje poslovne procese bez obzira imaju li uvedene sustave upravljanja ili ne.

Ukoliko Vas interesira kako funkcionira naše programsko riješenje, voljni smo ga prezentirati na Vaš upit.

Za sve informacije izvolite nas kontaktirati:
Mob: 091 2015 411 Ili najbolje pošaljite upit E-mailom: iso.texel@gmail.com

Detaljni opis programa (pdf dokument)