Usluge

Ponosni smo na činjenicu da naše usluge koriste klijenti koji variraju od najvećih međunarodnih kompanija do najmanjih obrta. Za nas je svaki klijent jednako važan bez obzira na njegovu veličinu.

Nazad

Usluge auditiranja

Niste sigurni da je sustav koji imate dovoljno dobar?

Usluge auditiranja

Niste sigurni da je sustav koji imate dovoljno dobar?

Kupci su Vam najavili vanjski audit, a niste sigurni u svoju razinu ispunjenja zahtjeva? Audit Kupca značajan Vam je za opstanak na tržištu? Interni Auditi ne daju očekivane rezultate?

Auditi se stalno provode ali nema kvalitetnih radnji nakon audita? Većina izvještaja sa audita govori kako netko nije potpisao dokument, dok o bitnim stvarima nema podataka?

Nudimo Vam usluge NEOVISNOG ocjenjivanja prema gore navedenim normama sa ocjenom razine dostignuća zahtjeva.