Usluge

Ponosni smo na činjenicu da naše usluge koriste klijenti koji variraju od najvećih međunarodnih kompanija do najmanjih obrta. Za nas je svaki klijent jednako važan bez obzira na njegovu veličinu.

Nazad

ISO 17025/20 – Zahtjevi za mjerne i ispitne laboratorije

Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija naziv je norme koja propisuje zahtjeve koje moraju ispunjavati laboratoriji.

ISO 17025/20 – Zahtjevi za mjerne i ispitne laboratorije

Želite da Vaš laboratorij bude osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2006 (HRN EN ISO/IEC 17025:2005; EN ISO/IEC 17025:2005) te da osvojite akreditaciju pojedinih metoda ispitivanja u laboratoriju ?

Texel Vam nudi usluge savjetovanja za osvajanje ISO 17025/20 certifikata—akreditacije Vašeg laboratorija prema ovoj normi.

Naša usluga:

  • Izrada projekta provođenja • Izrada cjelokupne dokumentacije zahtjevane normom (Politika, priručnik, organizacijski postupci)
  • Asistencija kod izrade Radnih uputa (metoda)
  • Asistencija kod izrade svih potrebnih zapisa i izjava zahtjevanih normom
  • Provedba Internih audita
  • Rješavanje nesukladnosti
  • Učestvovanje u certifikacijskom postupku

Brzo i efikasno osvojite ISO 17025/20 certfikat (akreditaciju od HAA).