Usluge

Ponosni smo na činjenicu da naše usluge koriste klijenti koji variraju od najvećih međunarodnih kompanija do najmanjih obrta. Za nas je svaki klijent jednako važan bez obzira na njegovu veličinu.

Nazad

Ishođenje CE – Znaka

Nudimo uslugu ishođenja CE znaka za Vaš proizvod.

Ishođenje CE – Znaka

Usluga obuhavaća:

  • Studij potrebne dokumentacije i EU regulativa koje pokrivaju Vaš proizvod
  • Izrade mape proizvoda
  • Traženje najpovoljnijih partnera i laboratorija
  • Priprema tehničke dokumentacije za potvrdu
  • Najava i ovjera certifikacijskoj agenciji