Usluge

Ponosni smo na činjenicu da naše usluge koriste klijenti koji variraju od najvećih međunarodnih kompanija do najmanjih obrta. Za nas je svaki klijent jednako važan bez obzira na njegovu veličinu.

Nazad

HACCP/ ISO 22000 / IFS / BRC – Sustavi upravljanja sigurnošću hrane

Kako bi u cijelosti odgovorio zahtjevima kvalitete i sigurnosti, TEXEL je razvio niz usluga u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru.

HACCP/ ISO 22000 / IFS / BRC – Sustavi upravljanja sigurnošću hrane

Kako bi u cijelosti odgovorio zahtjevima kvalitete i sigurnosti, TEXEL je razvio niz usluga u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru.
Razvoj sustava upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda sukladno međunarodnim normama predstavlja sustavan pristup sprječavanju ili najvećem mogućem smanjenju rizika u prehrani. Primjena sustava upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda omogućava Vašoj tvrtki da:

  • provede sustavnu metodu za analiziranje postupaka pripremanja hrane i pića
  • dojavi tržištu da su proizvodi proizvedeni na siguran način
  • obavijesti da su poduzete sve moguće mjere opreza u svim proizvodnim procesima
  • smanji broj provjera od strane klijenata, a time i uštedi na troškovima i vremenu te smanji količinu odbačene robe i reklamacija

HACCP Sustav

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) predstavlja stručan, racionalan i sustavan pristup za analizu i upravljanje biološkim, kemijskim i fizičkim opasnostima u cijelom prehrambenom lancu – od polja i farme do stola. HACCP sustav utvrđuje korake procesa u kojima je moguće vršiti kontrolu nad procesom i preventivno djelovati u svrhu smanjenja mogućnosti pojave opasnosti za sigurnost hrane.

ISO 22000

Pomoću zahtjeva koji se mogu kontrolirati, ova norma kombinira HACCP plan s preduvjetnim programima. Analizom opasnosti organizacija utvrđuje strategiju koju će upotrebljavati kako bi osigurala kontrolu opasnosti kombinacijom preduvjetnih programa PRPs i HACCP plana. Ova međunarodna norma utvrđuje zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću hrane kada organizacija u lancu hrane treba pokazati svoju sposobnost kontrole opasnosti i osiguranja da je hrana sigurna u trenutku konzumacije. Međunarodna norma ISO 22000 prihvaćena je kao europska norma i kao hrvatska norma. BRC i IFS predstavljaju najčešće korišten operativni sistem od strane svih sudionika u poljoprivredno-prehrambenoj industriji kojim se ocjenjuju vlastiti dobavljači.

BRC

Standard “BRC Global Standard – Food” predstavlja jedan od najproširenijih međunarodnih sistema putem kojeg kupci procjenjuju vlastite dobavljače. Tijelo koje predstavlja sve britanske veće trgovce na malo, “British Retail Consortium” (BRC), razvilo je ovu normu kako bi pomoglo trgovcima na malo da u cijelosti zadovolje svoje zakonske obveze glede zaštite potrošača pružajući zajedničku osnovu za provjeru svih tvrtki koje opskrbljuju trgovce na malo proizvodima s oznakom, zahtjevajući:

Analizu rizika i kritičnih kontrolnih točaka- HACCP;
Dokumentirani sustav upravljanja kvalitetom;
Kontrolu proizvodnog prostora, proizvoda, postupaka i osoblja.
IFS

Norma IFS predstavlja operativni sustav za procjenu vlastitih dobavljača prema zahtjevima kvalitete, sigurnosti i usuglašenosti sa normativima o prehrambenim proizvodima.

Normu IFS postavlja niz zahtjeva koji se odnose na:

  • Upravljanje kvalitetom (uključuje HACCP)
  • Upravljanje ljudskim resursima
  • Proizvodne procese
  • Procese za mjerenje, analizu i poboljšanja.

Većina njemačkih i francuskih trgovaca zahtjeva registraciju prema IFS kao nužan uvjet za uvrštenje među njihove dobavljače. Nadalje, trgovci na malo u Poljskoj, Austriji, Belgiji, Nizozemskoj, Luksemburgu, Velikoj Britaniji i Italiji pokazali su velik interes i podržali normu IFS.