Usluge

Ponosni smo na činjenicu da naše usluge koriste klijenti koji variraju od najvećih međunarodnih kompanija do najmanjih obrta. Za nas je svaki klijent jednako važan bez obzira na njegovu veličinu.

Nazad

FAMI-QS – Europski sustav upravljanja kvalitetom u proizvodnji aditiva i premiksa

Dokažite svoju opredjeljenost za kvalitetu, sigurnost i poštivanje zakonske regulative u proizvodnji aditiva i premiksa (hrana za životinje).

FAMI-QS – Europski sustav upravljanja kvalitetom u proizvodnji aditiva i premiksa

Dokažite svoju opredjeljenost za kvalitetu, sigurnost i poštivanje zakonske regulative u proizvodnji aditiva i premiksa (hrana za životinje).
FAMI-QS – EUROPSKI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM U PROIZVODNJI ADITIVA I PREMIKSA

FAMI-QS standard (Feed Additives and preMixture Quality System) je izdala Europska Udruga proizvođača Aditiva i premiksa. Temeljen je na Europskoj zakonskoj regulativi i namijenjen je svim proizvođačima i trgovcima aditiva i premiksa koji žele dokazati svoju kvalitetu, sigurnost i poštivanje zakonske regulative. Pokriva kvalitetu, sigurnost, zakonsku regulativu i sljedivost.

Osnovne značajke uvođenja FAMI-QS:

  • Za sve izvoznike u zemlje Europske unije poželjni kriterij odabira dobavljača bit će upravo FAMI-QS
  • Kako je FAMI-QS odobren od strane Europskog povjerenstva za hranu za životinje, dobivanje ovog certifikata je najbolji način da svojim kupcima dokažete da Vaši su proizvodi sukladni sa svim zakonskim zahtjevima
  • Povećava se transparentnost kod Vaših kupaca i ostalih zainteresiranih strana
  • Smanjuju se mogući rizici za hranu za životinje
  • Provodi se efektivna kontrola internih procesa
  • Sprječava se duplikacija sa ostalim shemama vezanim uz hranun za životinje: UFAS (UK), FEMAS (UK), OVOCOM GMP (Belgija), PDV GMP+ (Nizozemska),…