Usluge

Ponosni smo na činjenicu da naše usluge koriste klijenti koji variraju od najvećih međunarodnih kompanija do najmanjih obrta. Za nas je svaki klijent jednako važan bez obzira na njegovu veličinu.

Nazad

Obračun plaća

Zaštita osobnih podataka radnika, zaštita podataka o visini primanja i točnost obračuna trebao bi biti cilj svakog poduzetnika.

Obračun plaća

Obračun plaća postao je kompleksan posao koji zahtjeva posebno znanje radnika koji rade na tim poslovima. Osim toga obračun plaća i honorara su izrazito osjetljiv posao budući da se radi o isplatama primanja za Vaše radnike i suradnike te se pogreške odražavaju na Vaš ugled. Zbog izbjegavanja pogreški u obračunu i osiguravanja tajnosti pojedinačnih plaća radnika većina kompanija se odlučuje na prepuštanje tih poslova specijaliziranim servisima.

Obračun plaća i honorara:

 • kadrovske evidencije
 • prijave/odjave radnika
 • obračun plaća
 • obračun primitaka u naravi
 • obustave od plaća
 • obračun honorara
 • izračuni otpremnina
 • izvještavanje PU

Naš servis osigurava:

 • pravovremeni obračun plaća i honorara;
 • pravovremeno izvještavanje porezne uprave o isplaćenim plaćama i honorarima;
 • zaštitu tajnosti podataka o visini pojedinačnih plaća;
 • zaštitu osobnih podataka radnika;
 • prijavu baze osobnh podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka;
 • adekvatno upravljanje bazom osobnih podataka.

Iako se obračun plaće čini jednostavan zapravo je riječ o kompleksnom poslu koji zahtjeva složenu pripremu podataka koji se iz mjeseca u mjesec mijenja, i to za svakog zaposlenika pojedinačno jer se svaka plaća praktički uvijek iznova priprema i obračunava. Naime, potrebno je voditi računa o usklađivanju evidencije o radnicima, radnom vremenu, prekovremenom radu, bolovanju, visini fiksne ili promjenjive plaće, itd. Zbog toga sve više tvrtki taj zamoran posao prepušta računovodstvenim servisima. Ako su zaposlenici u Vašem računovodstvu preopterećeni oslobodite ih tog zamornog posla, a mi ćemo Vam osigurati: pravovremeni obračun plaća i honorara, pravovremeno izvještavanje porezne uprave o isplaćenim plaćama i honorarima, zaštitu tajnosti podataka o visini pojedinačnih plaća, zaštitu osobnih podataka Vaših zaposlenika, prijavu baze osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, adekvatno upravljanje bazom osobnih podataka.