Profil

Poslovanje društva usmjereno je osim na ispunjavanje zakonske obveze vođenja poslovnih knjiga i na unapređivanje gospodarskih procesa i davanje informacija upravama komitenata kako bi im se omogućilo pravovremeno odlučivanje.

Povijest Texel-a

Pogledajte povijest naše tvrtke

Profil

Texel je osnovan 1990. godine kao poduzeće prema tada važećem zakonu. Poduzeće je 1995. godine usklađeno prema Zakonu o trgovačkim društvima kao društvo s ograničenom odgovornošču.

Poslovanje društva usmjereno je osim na ispunjavanje zakonske obveze vođenja poslovnih knjiga i na unapređivanje gospodarskih procesa i davanje informacija upravama komitenata kako bi im se omogućilo pravovremeno odlučivanje.

 

Osnivači:

Bosiljka Lukša
Božidar Andrija Lukša

Uprava:

Božidar Andrija Lukša

Texel je tvrtka usmjerena na:

 • olakšavanje klijentima ispunjavanje zakonske obveze vođenja poslovnih knjiga, obračuna poreza i podnošenja poreznih prijava,
 • unapređivanje gospodarskih procesa i pružanje informacija upravama klijenata kako bi im se omogućilo pravovremeno odlučivanje,
 • pružanje podrške međunarodnim koorporacijama koji uspostavljaju aktivnosti u RH
 • pružanje podrške klijentima u segmentu korporativne sigurnosti,
 • pružanje podrške kod uvođenje ISO normi u poslovanje,
 • pružanje podrške klijentima kod iznalaženja mogućnosti financiranja ulaganja u poslovne djelatnosti putem EU fondova, banaka i ostalih finacijskih institucija.

Zaposlenici

Texel zapošljava:

 • diplomirane ekonomiste
 • revizore
 • ovlaštene računovođe
 • ekonomiste
 • pravnike
 • informatičare
 • inženjere

Osim stalno zaposlenih djelatnika imamo i razgranatu mrežu vanjskih suradnika iz svih područja naših djelatnosti pa tako surađujemo sa:

 • sudskim vještacima i procjeniteljima
 • javnim bilježnicima
 • revizorima i revizorskim kućama
 • konzultantima i konzultantskim kućama
 • odvjetnicima i odvjetničkim društvima
 • agencijama za promet nekretninama

 

Naš tim

Texel d.o.o. trenutno zapošljava 20 radnika (ovl.računovođa,dipl.ekonomista, ing. ekonomije, ekonomista). Osim toga, u svom radu surađujemo sa mnogim stručnim suradnicima (odvjetnici,javni bilježnici, ekonomski stručnjaci, ostali vanjski suradnici), partnerima (odvjetnička društva, informatička društva, revizorska društva), institucijama vezanim uz određena područja (ekonomski fakultet, ekonomski institut), ministarstvima. Edukacija našeg tima konstantno se provodi kroz pohađanje seminara, tečajeva i specijaliziranih poslovnih škola.

Ključne osobe:

Božidar Andrija Lukša, ovl.rač.
Direktor društva

Bosiljka Lukša
Prokurista, voditelj računovodstvenog servisa

Zlata Miletić, dipl.oec.
Zamjenik voditelja računovodstvenog servisa, ovl.revizor

Andrea Lukša,
Voditelj odjela računovodstvenog servisa

Gordana Udiljak, ovl.rač.
Voditelj odjela računovodstvenog servisa

Edi Limari, dipl.ing,
Voditelj odjela za uvođenje ISO normi

Vlatka Limari,
Voditelj odjela za EU projekte

Certifikati i članstva

Certifikati:

 • ISO CERTIFIKAT 9001-2008
 • IT ZERT
 • finanz zert
 • AAA certifikat

Texel d.o.o. je od 2010.g nositelj certifikata “Bonitet izvrsnosti” koji potvrđuje pouzdanost našeg društva i njegovu visoku bonitetnu ocijenu. Certifikat se dodijeljuje na temelju pokazatelja poslovanja te se recertificira svake godine.

U svoje poslovne procese Texel d.o.o. je implementirao ISO NORMU 9001:2008(quality mengment system) što dokazuje certifikatom auditorske kuće Lloyds Ltd.,te norme 14001: 2005 što dokazuje certifikatom auditorske kuće Globas.

Članstva u udrugama:

Texel d.o.o. član je:

 • udruge računovodstvenih servisa,
 • strukovne grupe “Tax planing & Compliance”,
 • strukovne grupe “ Tax dispute Resolution & Litigation”,
 • strukovne grupe “ Tax Accounting Provider Network”,
 • strukovne grupe “Accoutant-Lawyer Alliance”.

Radnici Texel-a su, ovisno o zvanju članovi:

 • udruge računovodstvenih radnika,
 • udruge revizora,
 • udruge poslovnih savjetnika.

Struktura klijenata

Klijenti Texel d.o.o. posluju gotovo u svim gospodarskim granama tako da smo kroz dugogodišnju suradnju sa njima stekli iskustvo u slijedećim gospodarskim granama:

 • Autorska prava (zastupsvo i prodaja)
 • Avio prijevoz
 • Farmaceutska industrija
 • Financijska industija
 • Građevinska industija
 • Iznajmljivanje plovila
 • Igre na sreću
 • IT industrija
 • Hoteljerstvo i turizam
 • Humanitarne organizacije
 • Kemijska industrija
 • Marketing
 • Mediji (TV , radio)
 • Naftna industrija
 • Nekretninski poslovi
 • Neprofitni sektor
 • Trgovina
 • Odvjetništvo
 • Posredovanje u prodaji
 • Prehrambena industrija
 • Prijevoz
 • Proizvodnja
 • Projektiranje
 • Projektni menagment
 • Ugostiteljstvo
 • Uslužne djelatnosti
 • Vojna industrija
 • Zdravstvo
 • Zdravstveni turizam